Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi przysługującymi spółce AQUAMO. Niektóre elementy niniejszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej poza ściśle prywatnymi celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody spółki AQUAMO. Wszelkie zmiany i modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione.

Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

Dane i informacje zawarte w naszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wiążące. Spółka AQUAMO zastrzega sobie możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka AQUAMO zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

W żadnym wypadku spółka AQUAMO nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to bez wykluczeń wszelkie utracone zyski lub korzyści, kontakty, uszkodzenia programów komputerowych.

Wszelkie sugestie, pomysły, informacje lub inne przesyłane do nas komentarze traktowane będą jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając materiały lub informacje tym samym przekazuje się spółce AQUAMO prawo swobodnego dysponowania nimi, pokazywania, wdrażania, reprodukcji, modyfikacji, pokazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez spółkę AQUAMO wszelkich nadesłanych w jakimkolwiek celu, pomysłów, wiedzy, technik lub idei.